Patenty

Honeywell, 2020

US 10540899B2

Patent řeší situaci, kdy pilot letadla musí nenadále změnit cílovou destinaci. Oblast v okolí letové dráhy rozdělujeme do segmetů a pro každý segment počítáme ideální náhradní letiště pro přistání s ohledem na různé vnější podmínky, například počasí.

Honeywell, 2019

US 10499827B2

V rámci tohoto patentu prezentujeme postup pro měření kognitivního i tělesného stavu pilota (např. únavy) na základě dat z EKG senzorů umístěných na sedadle v kokpitu. Pomocí poměru signálu a šumu usuzujeme na aktuální stav pilota.

Honeywell, 2019

US 10430048B2

Tento patent se týká zobrazení informací o dostupnosti a vhodnosti daného letiště pro přistání s ohledem na spoustu kritérií, jako je například velikost a váha letadla, dostupnost paliva, služby na letišti nebo třeba navazující spoje pro pasažéry.

Honeywell, 2019

US 10304344B2

Patent řeší situaci, kdy pilot potřebuje nouzově přistát na jiném letišti, než v cílové destinaci. Navrhujeme v něm systém, který plánuje trasu k náhradnímu letišti při zohlednění různých letových omezení, jako jsou třeba zakázané letové prostory.

Honeywell, 2018

US 10134289B2

V rámci tohoto patentu navrhujeme algoritmus a metody zobrazení pro stabilizované přiblížení letadla k cílovému letišti. Přitom využíváme hodnoty vyčtené z palubních systémů, jako je pozice letadla, jeho rychlost, pozice letiště apod.

Honeywell, 2018

US 10109203B2

Prostor v okolí plánované letové dráhy rozdělujeme do jednotlivých segmentů a pro každý vypočítáme nejvhodnější letiště pro nouzové přistání. Při plánování letu prezentujeme tyto vhodné alternativní destinace pilotům pomocí aplikace v tabletu. 

Honeywell, 2018

US 10096253B2

Stejně jako předchozí se i tento patent týká dostupnosti náhradních letišť podél letové dráhy. Systém bere v potaz jak informace z palubní avioniky, tak i aktuální informace o dostupných letištích, a rozřazuje letiště do kategorií podle spočítané vhodnosti k přistání.

Honeywell, 2018

US 10086950B1

Systém, který za letu sbírá informace o aktuálním stavu letadla. Pokud stav letadla vyžaduj zásah pilota, systém pomocí senzorů zjišťuje, se kterým elektronickým přístrojem pilot právě interaguje a na tomto zařízení zobrazuje varování.  

Honeywell, 2018

US 10055963B1

Systém detekuje fyziologický stav momentálně pilotujícího pilota. Zároveň sleduje fyziologický stav odpočívajícího pilota a navrhuje jejich výměnu ve chvíli, kdy některá ze sledovaných hodnot přesáhne předem stanovený práh.

Knihy

EUrunner.eu, 2021

Beletrie

Kniha vznikla díky mému koníčku – ultraběhání. Sdílím v ní zkušenosti a poznatky ze své desetileté běžecké kariéry. Brožurku jsem vydal vlastním nákladem, grafiku i texty jsem zpracoval v aplikaci Adobe InDesign.

kniha Jak se Učím běhat

Portál, 2009

Odborná monografie

Kniha Sebepoznání je populárně-vědeckou verzÍ mojí dizertační práce, ve které jsem se pokusil propojit různé psychoterapeutické přístupy do jednoho uceleného systému. Teoretický přehled je doplněn spoustou praktických příkladů a cvičení. 

kniha Sebepoznání

Portál, 2005

Překlad sborníku

Umění psychoterapie je soubor přednášek z konference z roku 1985, které se účastnili největší osobnosti tehdejší psychoterpie. Překlad knihy o 712 stránkách do češtiny mi zabral celý rok, ale hodně jsem se při něm naučil. 

kniha Umění psychoterapie

Kontakt

mail:       dkunes@post.cz

mobil:   +420 604 820 537