Profesní životopis

UX designer

12 / 2021 - doposud

Společnost Yunex Traffic, která ještě během mého nástupu patřila do větší rodiny Siemens Mobility, se zabývá především dopravními systémy. Jako UX designér se podílím na návrhu uživatelských rozhraní, od servisních aplikací umožňujících vzdálený přístup a update přístrojů umístěných na křižovatkách, až po dopravní systémy využívající umělou inteligenci pro předpovídání chování účastníků silničního provozu.

EX researcher

01 / 2021 - doposud

Ve start-upu EMPLORES se zabývám navrhováním výzkumých strategií pro měření zaměstnanecké zkušenosti. Díky psychometrickým testům vytvořeným na míru a pokročilé statistické analýze výsledků dokážu s velkou přesností určit, na jaké oblasti interakce zaměstnanec-společnost se zaměřit, aby došlo k celkovému zlepšení zaměstnanecké zkušenosti.

UX designer

12 / 2019 - 05 / 2021

Ve společnosti Mycroft Mind jsem navrhoval uživatelské rozhraní pro dispečery energetických sítí. Vyvíjené aplikace sloužily pro monitorování a správu „chytrých“ prvků sítě, například trafostanic nebo koncových elektroměrů u zákazníka. Jako jediný UX designer ve společnosti jsem měl na starosti celý vývojový proces, od sesbírání úvodních požadavků až po navrhování plně fukčních prototypů .

Případová studie v portofoliu ⭢

UX researcher

05 / 2019 - 07 / 2019

Ve společnosti ORACLE NetSuite jsem pracoval jako výzkumník v týmu připravujícím lokálně specifické verze ERP produktu pro různé jazykové oblasti. Navrhoval jsem výzkumný přístup pro porozumění různým požadavkům na ERP software v jednotlivých zemích EU.

UX designer

05 / 2018 - 02 / 2019

Jako designer jsem začal pracovat hlavně proto, abych si rozšířil svoji odbornost. Dokázal jsem sice realizovat uživatelské výzkumy, jejich výsledky jsem však ještě neuměl převést do vizuálního designu. Ve společnosti Solitea jsem dostal příležitost podílet se na vývoji nového ERP systému. Jako jeden z pěti UX designerů jsem byl zodpovědný za samostatný modul zabývající se evidencí majetku. Prováděl jsem výzkumy s budoucími uživateli a závěry výzkumů jsem zohledňoval v návrhu designu.

Případová studie v portofoliu ⭢

Scientist R&D

06 / 2013 - 08 / 2017

V Honeywellu jsem pracoval na vývoji aplikací a systémů pro piloty dopravních letadel, od úvodního návrhu až k plně funkčnímu prototypu. Jako odborník na lidský faktor jsem měl za úkol zajistit, že navrhovaný produkt splňuje požadavky na bezpečnost letového provozu, pomáhá pilotům se situačním povědomím a nepřidává nadměrnou zátěž v kritických letových fázích. Podílel jsem se na vývoji jak softwarových, tak i hardwarových uživatelských prvků.

Případová studie v portofoliu ⭢

Odborný asistent

09 / 2007 - 08 / 2014

Na Psychologickém ústavu MU jsem začal vyučovat ke konci magisterského studia. Už v  prvním ročníku doktorského studia jsem pak dostal nabídku asistentské pozice. Zpočátku jsem vedl jen několik odborných seminářů, teprve později se k tomu přidávaly i přednášky. Také jsem začal vést i oponovat studentské výzkumné práce a zapojil jsem se do mezioborových výzkumů. Jako koordinátor programu ERASMUS jsem rovněž působil jako hostující vyučující na několika evropských univerzitách.

Kontakt

mail:       dkunes@post.cz

mobil:   +420 604 820 537