Profesní životopis

Jednatel / EX výzkumník

01 / 2021 - doposud

Ve společnosti EMPLORES se v současnosti zabývám hlavně produktovým designem, copywritingem a marketingem. Obvolávám ředitele IT firem, případně HR manažery, a snažím se od nich získat informace k tomu, abych správně zacílil nabízený produkt – výzkum zaměstnanecké zkušenosti (EX). Na základě zpětné vazby navrhuju celý obchodní proces od kalkulace cenové nabídky, přes postupy pro sběr dat až po strukturu výzkumných reportů a způsobu, jakým výsledky prezentovat zákazníkům.

V nové roli se učím každý den. Díky projektu EUrunner.eu sice už vím, jak budovat něco nového, ale obchodní svět má své zvláštnosti. Největším přínosem pro mě ale je porozumění tomu, kolik práce se skrývá za úspěšně fungující obchodní společností.

UX designer

12 / 2019 - 05 / 2021

Ve společnosti Mycroft Mind jsem navrhoval uživatelské rozhraní pro zaměstnance energetických společností. Vyvíjené aplikace sloužily pro monitorování a správu “chytrých” prvků sítě, například trafostanic nebo koncových elektroměrů u zákazníka. Jako jediný UX designer ve společnosti jsem měl na starosti jak sběr uživatelských požadavků, tak i návrh designu produktů.

Práce byla náročná, ale o to víc jsem se toho naučil. Poprvé v kariéře jsem vytvořil ucelený atomický designový systém, který jsem využíval pro snadnou implementaci nových prvků do vyvíjených aplikací a který mi usnadnil spolupráci s front-end developery. Zdokonalil jsem se v návrhu a vývoji webových aplikací. A kromě toho jsem se naučil lépe pracovat s Adobe CC produkty: nejvíc jsem se zlepšil při práci s Adobe Xd, Illustrator(em) a InDesign(em), ale osvojil jsem si i další tvůrčí nástroje, třeba Adobe Animate.

Případová studie v portofoliu ⭢

UX researcher

05 / 2019 - 07 / 2019

Ve společnosti ORACLE NetSuite jsem pracoval jako výzkumník v týmu připravujícím lokálně specifické verze ERP produktu pro různé jazykové oblasti. Navrhoval jsem výzkumný přístup pro porozumění požadavkům na ERP software v zemích EU.

UX designer

05 / 2018 - 02 / 2019

Jako designer jsem začal pracovat hlavně proto, abych si rozšířil svoji odbornost. Uměl jsem sice provádět uživatelské výzkumy, ale jejich výsledky jsem tehdy ještě nedokázal věrně převést do vizuální podoby. Ve společnosti Solitea jsem dostal příležitost podílet se na vývoji nového ERP systému. Jako jeden z pěti UX designerů jsem byl zodpovědný za samostatný modul zabývající se evidencí majetku. Prováděl jsem výzkumy s budoucími uživateli a závěry výzkumů jsem zohledňoval v návrhu designu.

Poprvé jsem zde dostal příležitost pracovat agilním způsobem, který byl hodně orientovaný na designové myšlení. Byl jsem členem mezinárodního vývojového týmu a svou práci jsme neustále koordinavali napříč celým týmem. Doplnil jsem si své znalosti o návrh uživatelských rozhraní a naučil jsem se vyvíjet jednoduché webové prvky pomocí HTML, CSS a JavaScriptu.

Případová studie v portofoliu ⭢

Výzkumník R&D

06 / 2013 - 08 / 2017

V Honeywellu jsem pracoval na vývoji aplikací pro piloty dopravních letadel. Při diskuzích s piloty jsme dostávali různé podněty, čím bychom jim mohli usnadnit nebo vylepšit práci. Tyto podněty jsme pak do hloubky rozpracovávali: zjišťovali jsme, jaká existují dosavadní řešení problému, jak je daná oblast patentově chráněná a které společnosti se problematice věnují. Po vyhodnocení jsme obvykle spoustu nápadů zavrhli, ale v některých jsme pokračovali dál. Vyvíjeli jsme nejprve wireframy navrhovaných řešení, poté interaktivní mock-upy a neustále jsme je testovali ve spolupráci s uživateli. Přibližně jednou ročně jsme u každého projektu prováděli formální evaluaci, na jejímž základě se obvykle managment rozhodoval, jestli v projektu pokračovat dál. Spousta projektů tak skončila po roce nebou dvou letech vývoje, ale některé se dostaly až do fáze produktu. Jeden z produktů, na kterých jsem pracoval, aplkace na zobrazování počasí, se v součanosti nabízí jako nastandardní výbava dopravních letadel Airbus.

Na této pracovní pozici jsem se toho naučil asi nejvíc a postupně jsem v ní vyrostl. Spolupracoval jsem s mezinárodními týmy odborníků z různých oblastí, vedl jsem vlastní výzkumný tým, v rámci certifikační skupiny jsem se podílel na navrhování průmyslových standardů pro vývoj software v letectví. Díky tomu jsem si hodně zvnitřnil principy kvalitního uživatelského designu. Jako hlavní výzkumník také jsem dostal na starost několik projektů, mimo jiné třeba projekt zabývající se detekcí únavy u pilotů využívající umělou inteligenci. S ostatními členy týmu jsme pravidelně psali a podávali patenty pro patentový úřad ve Spojených státech, většina z nich byla schválena.

Případová studie v portofoliu ⭢

Odborný asistent

09 / 2007 - 08 / 2014

Na Psychologickém ústavu MU jsem začal vyučovat už ke konci magisterského studia. Když jsem v prvním ročníku doktorského studia dostal nabídku asistentské pozice, byl jsem za ni velmi rád. Zpočátku jsem vedl jen několik odborných seminářů a později se k tomu přidaly ještě přednášky. Po nějaké době jsem také začal vypisovat a oponovat studentské práce a zapojil jsem se i do výzkumu. Jako koordinátor programu ERASMUS jsem rovněž působil jako hostující vyučující na několika evropských univerzitách.

V této době jsem každý den spisoval spousty stránek textu, ať už to byly vlastní práce, překlady knih, nebo třeba různé články do časopisů. Takže jsem se naučil dobře psát a dodnes z toho čerpám. Během vedení studentských prací jsem si upevnil znalosti metodologie výzkumné práce a naučil jsem se rychle najít chyby a úskalí různých výzkumů. Zdokonalil jsem se v psychmetrice, měření lidské psychiky. A taky jsem se naučil přednášet a veřejně vystupovat.

Kontakt

mail:       dkunes@post.cz

mobil:   +420 604 820 537