Profesní životopis

UX designer

12 / 2021 - doposud

Společnost Yunex Traffic, která ještě během mého nástupu patřila do větší rodiny Siemens Mobility, se zabývá především dopravními systémy. Jako UX designér se podílím na návrhu různých uživatelských rozhraní, od servisních aplikací umožňujících vzdálený přístup a update přístrojů umístěných na křižovatkách, až po dopravní systémy využívající umělou inteligenci pro  predikci chování účastníků silničního provozu.

EX researcher

01 / 2021 - doposud

Ve start-upu EMPLORES se zabývám navrhováním výzkumů a celkových výzkumných produktých balíčků. Pro obchodní společnosti realizujeme komplexní zhodnocení zaměstanecké zkušenosti. Zjisťujeme,  s jakými problémy se  zaměstnanci potýkají a díky detailní hodnotové analýze dokážeme přesně určit, na jaká zaměstnancká témata se zaměřit, aby došlo ke zlepšení zaměstnanecké zkušenosti. Zvyšujeme tím zapojení a  produktivitu zaměstnanců,  ale nepřímo také vylepšujeme zákaznickou zkušenost.

UX designer

12 / 2019 - 05 / 2021

Ve společnosti Mycroft Mind jsem navrhoval uživatelské rozhraní pro zaměstnance energetických společností. Vyvíjené aplikace sloužily pro monitorování a správu „chytrých“ prvků sítě, například trafostanic nebo koncových elektroměrů u zákazníka. Ve společnosti jsem měl na starosti jak sběr uživatelských požadavků, tak i návrh designu rozhraní pro správu přístrojů.

Případová studie v portofoliu ⭢

UX researcher

05 / 2019 - 07 / 2019

Ve společnosti ORACLE NetSuite jsem pracoval jako výzkumník v týmu připravujícím lokálně specifické verze ERP produktu pro různé jazykové oblasti. Navrhoval jsem výzkumný přístup pro porozumění požadavkům na ERP software v zemích EU.

UX designer

05 / 2018 - 02 / 2019

Jako designer jsem začal pracovat hlavně proto, abych si rozšířil svoji odbornost. Dokázal jsem sice realizovat uživatelské výzkumy, jejich výsledky jsem však ještě neuměl převést do vizuálního designu. Ve společnosti Solitea jsem dostal příležitost podílet se na vývoji nového ERP systému. Jako jeden z pěti UX designerů jsem byl zodpovědný za samostatný modul zabývající se evidencí majetku. Prováděl jsem výzkumy s budoucími uživateli a závěry výzkumů jsem zohledňoval v návrhu designu.

Případová studie v portofoliu ⭢

Scientist R&D

06 / 2013 - 08 / 2017

V Honeywellu jsem pracoval na vývoji aplikací a systémů pro piloty dopravních letadel, od úvodního návrhu až k plně funkčnímu prototypu. Jako odborník na lidský faktor jsem měl za úkol zajistit, že navrhovaný produkt splňuje požadavky na bezpečnost letového provozu, pomáhá pilotům se situačním povědomím a nepřidává nadměrnou zátěž v kritických letových fázích. Podílel jsem se na vývoji jak softwarových, tak i hardwarových uživatelských prvků.

Případová studie v portofoliu ⭢

Odborný asistent

09 / 2007 - 08 / 2014

Na Psychologickém ústavu MU jsem začal vyučovat už ke konci magisterského studia. Když jsem v prvním ročníku doktorského studia dostal nabídku asistentské pozice, vděčně jsem ji přijal. Zpočátku jsem vedl jen několik odborných seminářů a později se k tomu přidaly ještě přednášky. Po nějaké době jsem začal vypisovat a oponovat studentské práce a zapojil jsem se také do výzkumu. Jako koordinátor programu ERASMUS jsem rovněž působil jako hostující vyučující na několika evropských univerzitách.

Kontakt

mail:       dkunes@post.cz

mobil:   +420 604 820 537